Millî Eğitim Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı Arasında Harita İş Birliği Protokolü

admin

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen “Harita Çalıştayları” sonucunda, ders kitapları ve eğitim araçlarında yer alan haritaların daha işlevsel ve millî menfaatlere uygun bir şekilde kullanılması için iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol ile haritaların kullanımında birlik sağlanarak millî menfaatlere uygun ve doğru bilgilerin kullanılması hedeflenmektedir.

Bu iş birliği kapsamında, ders kitapları ve eğitim araçları içeriğinde yer alan haritaların temel haritacılık prensiplerine uygun bir şekilde üretilmesi ve öğrencilerin coğrafi bilgi ve analiz yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak “Kültür ve Gönül Coğrafyası Atlası”nın hazırlanması planlanmaktadır. Böylelikle öğrencilerin coğrafi konulardaki anlayışlarının derinleşmesi ve zenginleşmesi amaçlanmaktadır.

Haritalardaki Yanlış Bilgiler Giderilecek

İmzalanan protokolle birlikte, tarihî haritalardan günümüz kıta ve dünya haritalarına kadar geniş bir yelpazede yer alan haritaların doğruluğu ve eksiksizliği sağlanarak yanlış bilgilerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede öğrencilerin bilgi edinme süreçlerinde daha güvenilir kaynaklardan yararlanmaları ve coğrafi konularda doğru ve güvenilir bilgilere erişmeleri hedeflenmektedir. Harita iş birliği protokolü ile öğrencilerin coğrafi konuları daha iyi anlamaları ve öğrenme süreçlerinde haritalardan daha etkin bir şekilde faydalanmaları sağlanarak coğrafi ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu iş birliği sayesinde millî menfaatler doğrultusunda üretilen haritaların eğitim sürecine katkı sağlaması ve öğrencilerin coğrafi konularda daha bilinçli bireyler olmaları amaçlanmaktadır. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 timeisworth.com
casino casino siteleri