Sağlık Bakanlığı Salgını Tüm Gerçekliğiyle Halkla Paylaşmalı 

admin

İstanbul Tabip Odası (İTO) Aile Hekimleri Komisyonu toplantısında salgının geldiği aşama ile ilgili gerçeklerin Sağlık Bakanlığı tarafından halkla paylaşılması gerektiği bildirildi.

İTO Aile Hekimleri Komisyonu toplantısında süren salgının geldiği aşama ve sağlık sistemine olan yükü konuşuldu. Sağlık Bakanlığının sahadaki durumu bütün gerçekliğiyle halkla paylaşılması gerektiği ifade edildi. ASM’lerde yaşanan yoğunluk ve hastalanan sağlık çalışanlarının durumu değerlendirildi.. Sahada yaşanan salgının adının konması ve halka bu doğrultuda gerekli uyarıların yapılması konusunda Sağlık Bakanlığına sorumlulugunu hatırlatan ve topluma çağrı yapan bir toplantı yapılmasının önemine vurgu yapıldı. Üçüncü gündem olarak, kurum dışı mesai saati ile ilgili ilçe sağlık müdürlüklerinden gönderilen yazılar değerlendirildi. Poliklinik hizmetlerine hapsedilmiş bir birinci basamak anlayışının kabul edilemeyeceği ve mevcut kurum dışı çalışma saatinin savunulmasının gerekliliği üzerinde mutabakata varıldı. İTO’nun Halk Sağlığı Müdürlüğü ile bir görüşme planlayarak bu konuyu ve diğer sorunları görüşmesine karar verildi. Dördüncü gündem olarak da ASM’lerde iş güvenliği konusu ele alındı; siniflandirma personeli olarak çalıştırılan kişiler ve kamu personeli olarak çalışan aile hekimleri ve hemşirelerin durumlarınin farklı olduğu ve planlamanın buna göre yapılması gerektiği konuşuldu.

Beklentiden Uzak Maaş Artışı

Beklentilerden uzak maaş artışının ve yaşanan geçim sıkıntısınin aile hekimlerinde rahatsızlığa yol açtığı değerlendirildi. Aile hekimleri cari gider ödemelerinin aile sağlığı merkezlerinin masraflarını zaten karşılayamadığı ve yapılan sözde artışın kısa bir süre içinde enflasyon karşısında eriyeceği ve anlamını yitirecegi konuşuldu. Maaş artı iki ek ödemeden maaş artı üç ek ödemeye geçilmesine karşın tüm bu artışların yüksek enflasyon ve fahiş vergi ödemeleriyle sıfırlandığı ve daha önce defalarca dile getirilen tek kalem ve emekliliğe yansıyan maaş talebinin daha da önemli olduğuna vurgu yapıldı. Şirketlerden bile alınamayan vergilerin sağlık çalışanlarından peşin olarak alınması ve bunun yarattığı adaletsizliğe özellikle dikkat çekildi. Bu adil olmayan vergi oranları ile ilgili yapılması planlananlar konuşuldu.

ASM Risk Değerlendirme Formu

İstanbul il Sağlık Müdürlüğü tarafından ASM’lere gönderilen “ASM risk değerlendirme formu”nu düzenlemenin kimin sorumluluğunda olduğu tartışıldı. Sigortalı çalıştırılan personelin işvereni olduğu için bu kişilerin sorumluluğunun aile hekimlerinde olduğu ancak aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının işvereninin Sağlık Bakanlığı olduğu için il sağlık müdürlüğünün sorumlu olduğu tespit edildi. Risk değerlendirme formlarının doldurulmasının ciddi bir iş ve sorumluluk olduğu, bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanına ihtiyaç olduğu ancak bu şekilde sağlıklı bir iş güvenliği değerlendirmesi yapılabileceği görüşü ortaya konuldu.(BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 timeisworth.com
casino casino siteleri