Sağlıkta Ceza Yasası: Yeni Düzenlemeler ve Değişiklikler

admin

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve yasalaşan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, sağlık alanında önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Bu yeni yasaya göre, sağlık hizmetleri alanında bir dizi düzenleme yapılmıştır.

SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken’in Açıklamaları

SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken, yeni yasanın içeriğini eleştirerek, anayasaya aykırı olduğunu savunuyor. Akarken’e göre, bu yasa sağlık alanında cezaları beraberinde getiriyor ve birçok önemli konuya dokunulmadan yürürlüğe konulmuştur.

Yeni Düzenleme İle Getirilen Değişiklikler Nelerdir?

Yeni düzenlemeyle birlikte, birçok meslek grubuna ve sağlık hizmetlerine ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler arasında, diş tabiplerinin ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde istihdam edebilme imkanı, ebelerin görev tanımlarının genişletilmesi, yan dal uzmanlıklarının teşvik edilmesi gibi konular yer almaktadır.

Özlem Akarken’in Son Sözleri

Özlem Akarken, yapılan düzenlemelerin sağlık çalışanlarının haklarını göz ardı ettiğini belirtiyor ve öncelikle vatandaşların sağlık hizmetlerine erişim sorununun çözülmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, eğitim ve sağlık alanlarının bir ülkenin temel taşları olduğunu ve bu alanlarda yapılan düzenlemelerin titizlikle ele alınması gerektiğini ifade ediyor.

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 timeisworth.com
casino casino siteleri