Ulusal Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Kongresi Yapıldı

admin

Ulusal Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Kongresi’nde mesleklerarası iş birliği vurgusu yapıldı.
Marmara Sağlık Eğitim Vakfı (MARSEV) ve Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Ulusal Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Kongresi (BiBak) 7-9 Mart 2024 tarihlerinde Medipol Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongrenin ana teması “birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda farklı meslek grupları arasında iş birliği ve koordinasyon”du. Kongrede farklı alanlarda görev yapan sağlık profesyonelleri ve akademisyenler, birinci basamak sağlık hizmetlerinde iş birliği ve koordinasyon ile ilgili konuşmalar yaptı.  Ulusal Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Kongresi Başkanları Prof. Dr. M. Çiğdem Apaydın Kaya ve Prof. Dr. Hasibe Kadıoğlu kongrenin birinci basamakta birlikte çalışma kültürünü geliştirmek adına önemli bir adım olduğu ifade etti. Multidisipliner çalışmanın yanısıra interdisipliner ve transdisipliner çalışma kavramları tartışıldı. Sağlığın merkezinde yer alan birinci basamak sağlık sunucularının “tek sağlık” kavramının da merkezinde olduğundan bahsedildi.

İnovasyon Fikirler Gündeme Geldi

Birinci basamak sağlık hizmeti sunumu sırasında dijital sağlık ve inovasyon fikirleri gündeme geldi. Farklı sağlık meslekleri ile iş birliği yapmanın, inovatif bir birinci basamak sağlık hizmet sunmanın bir parçası olduğu konuları görüşüldü. Birinci basamakta farklı profesyonellerin yer alması ve iş birliği içerisinde çalışmasının hem sağlık hizmetinin kalitesini artırdığı, hem de mesleki doyumu artırdığına ve daha bir çok güçlü yönü olduğuna dair bilgiler sunuldu. Birlikte çalışmanın önündeki engeller ve tehditler belirlenerek çözüm önerileri gündeme getirildi. Kongre boyunca, olumlu iş birliği örnekleri, birinci basamakta yürütülmüş araştırmalar, yenilikçi proje ve fikirlere yer verildi ve deneyimler paylaşıldı, konuyla ilgili yeni araştırmalar yapılması için işbirlikleri oluşturulmaya başlandı. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 timeisworth.com
casino casino siteleri